Biogram

(ur. 18 X 1957 Poznań)

W latach 1971–1975 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w roku 1975 zdał maturę. Następnie w latach 1975–1979 studiował matematykę na UAM. W roku 1979 podjął pracę na UAM. Doktorat uzyskał w roku 1983 (promotor: Włodzimierz Staś), a habilitował się w 1987. W latach 1987-1989 stypendysta Alexander von Humboldt-Stiftung. W roku 1996 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. W latach 1993–1999 pełnił funkcję prodziekana, zaś w okresie 2012–2020 był dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Jego zainteresowania naukowe dotyczą analitycznej i algebraicznej teorii liczb. Opublikował ok. 110 prac badawczych. Wypromował 10 doktorów. Otrzymał czterokrotnie nagrodę ministra (1983, 1986, 1988, 1992), Nagrodę PTM im. Wacława Sierpińskiego (1986), Nagrodę Wydziału III PAN (1992), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2001), subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2003), Medal im. Wacława Sierpińskiego (2012). W roku 2004 został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, a w roku 2016 został członkiem rzeczywistym. Od roku 2019 jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Od roku 1995 kieruje Zakładem Algebry i teorii Liczb. Od roku 2019 wiceprezes Oddziału Pan w Poznaniu, od 2020 przewodniczący Komitetu Matematyki PAN. Redaktor naczelny Acta Arithmetica i Functiones et Approximatio. Commentarii Mathematici.

Opracował Roman Murawski

W. Wnuk, „Musielak Julian”, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego 1919–2019, red. Z. Pilarczyk, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019,  225–227.
L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 421–422.