Biogram

(ur. 22 VI 1952 Poznań)

W latach 1971–1976 studiował matematykę na UAM. W roku 1980 uzyskał doktorat – promotorem był Andrzej Alexiewicz. Habilitował się w roku 1987, a w roku 1998 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Od roku 1976 pracuje na UAM. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Analizy Funkcjonalnej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą analizy funkcjonalnej i topologii. Opublikował 180 prac badawczych i 1 monografię. Wypromował 3 doktorów. Był w latach 1989–1991 stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung). Prowadził badania na University of North Dakota, Grand Forks, USA (1997), University of Florida, Gainesville, USA (1999 i 2003) University of New York, USA (2002). Dwukrotnie (1997 i 1998) otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W roku 2004 został członkiem korespondentem Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 429.