Biogram

(ur. 12 XII 1954 Poznań)

W latach 1973–1978 studiował matematykę (sekcja metod numerycznych) na UAM. Po ukończeniu studiów podjął pracę na Politechnice Poznańskiej. Od roku 1997 pracuje na UAM. Doktoryzował się w roku 1986 na UAM – promotorem był Michał Karoński. Habilitował się w roku 2006 na UAM. Jego zainteresowania naukowe to matematyka dyskretna i teoretyczne podstawy informatyki. Opublikował 20 prac badawczych i 2 podręczniki akademickie. Wypromował 1 doktora. Odbył staże naukowe w: Case Western Reserve University w amerykańskim Cleveland w stanie Ohio (1988),  Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie (1992), a także na uczelniach portugalskich: Universidade da Beira Interior w Covilhã (1994–1997) i na Universidade de Aveiro w Aveiro (2002–2005, łącznie 2 lata). W latach 2012–2020 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 516.