Biogram

(ur. 13 VI 1973, Poznań)

Studiował informatykę na UAM w latach 1992–1997. Pracę na UAM podjął już w roku 1995. Doktoryzował się w roku 2002 (promotor: Maciej Wygralak). Habilitację uzyskał w roku 2018. Jego zainteresowania naukowe obejmują inteligencję obliczeniową, modelowanie i analizę systemów decyzyjnych (w tym w diagnostyce medycznej), uczenie maszynowe i system sztucznej inteligencji, metody obliczeniowe w analizie języków naturalnych. Opublikował ok. 30 prac i 2 monografie. W roku 2015 otrzymał nagrodę Microsoft Research Azure Award. Od roku 2020 pełni funkcję dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 397–398.