Biogram

(ur. 4 I 1958 Kościan)

Studiował matematykę na UAM w latach 1978–1979 i 1981–1985. Po ukończeniu studiów podjął tamże pracę. Doktoryzował się w roku 1990 pod kierunkiem Juliana Musielaka. Habilitację uzyskał w roku 1998, a tytuł naukowy profesora nauk matematycznych w roku 2014. Jego zainteresowania naukowe dotyczą analizy funkcjonalnej, analizy harmonicznej i przestrzeni funkcyjnych. Opublikował 80 prac badawczych i 2 podręczniki akademickie. Wypromował 2 doktorów. Jako stypendysta Deutsche Forschungsgemeinschaft odbył w okresie 1995–1996 staż naukowy w Friedrich Schiller Universität w Jenie (Niemcy). W roku 1997 Nagrodę PTM im. Władysława Orlicza. W latach 2005–2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 504.