Biogram

(ur. 24 II 1957 Poznań)

W latach 1975–1980 studiował matematykę na UAM, gdzie też w roku 1980 podjął pracę. Doktoryzował się na UAM w roku 1988 – promotorem był Tadeusz Batóg. Habilitację uzyskał w roku 2004. Jego zainteresowania naukowe dotyczą lingwistyki matematycznej, logiki obliczeniowej, podstaw informatyki oraz teorii gramatyk i języków formalnych. Opublikował około 30 prac badawczych i 1 skrypt. W roku 2013 był prezesem Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 425.