Biogram

(ur. 4 XI 1954 Krzyż Wielkopolski)

W latach 1974–1978 studiował matematykę na UAM. Doktorat uzyskał na UAM w roku 1984 (promotor: Lech Drewnowski), a habilitował się tamże w 1991. Pracę na UAM podjął w roku 1980. Pełnił funkcję prodziekana w latach 2002–2005, funkcję dziekana w latach 2005–2012 oraz był prorektorem w latach 2012–2020. Jego zainteresowania badawcze dotyczą analizy matematycznej i analizy zespolonej.  Opublikował ok. 30 prac. Otrzymał nagrodę ministra (1984), Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1989), Nagrodę Wydziału Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych PAN (1991) oraz Nagrodę PTM im. Stefana Banacha (1992).

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 470.