Biogram

(ur. 3 X 1955 Złocieniec)

Studiował w latach 1974–1978 matematykę na UAM. Po skończeniu studiów podjął pracę na UAM. Doktoryzował się pod kierunkiem Juliana Musielaka w roku 1983. Habilitację uzyskał w roku 1992. Jego zainteresowania naukowe obejmują analizę funkcjonalną (geometryczne i topologiczne własności przestrzeni Banacha). Opublikował 40 prac badawczych, wypromował 1 doktora. W latach 2014–2020 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.  Kierował Zakładem Teorii Przestrzeni Funkcyjnych w latach 2016–2017, a od roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 531.