Biogram

(ur. 4 VIII 1977 Złotów)

Studiował matematykę na UAM w latach 1996–2001. Po ukończeniu studiów podjął studia doktoranckie na UAM (2001–2005). Po uzyskaniu doktoratu w roku 2005 (promotor: Mirosław Krzyśko) rozpoczął pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Habilitował się w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w roku 2015. Jego zainteresowania naukowe to statystyka matematyczna, analiza danych i nauczanie maszynowe. Opublikował około 100 prac badawczych i 3 monografie. W latach 2015–2016 odbył staż naukowy w Colorado State University (USA). W kadencji 2020–2024 pełni funkcję prodziekana ds. grantów i współpracy z gospodarką Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 405.