Biogram

(ur. 7 VII 1967 Błaszki)

Studiował matematykę na UAM w latach 1986–1991. Po ukończeniu studiów podjął tam pracę. Doktoryzował się na UAM w roku 1997 – promotorem był Tomasz Łuczak. W latach 1998–2002 pracował na uniwersytecie w Kilonii (Niemcy). Tam też się habilitował w roku 2001 (habilitacja została nostryfikowana w Polsce w roku 2002). W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kombinatoryki addytywnej. Opublikował około 60 prac badawczych. Wypromował 4 doktorów. W roku 1998 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską. W kadencji 2020–2024 pełni funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 500.