Biogram

(ur. 2 V 1961 Poznań)

W latach 1981–1986 studiował matematykę na UAM. Po ukończeniu studiów podjął tamże pracę. Doktoryzował się pod kierunkiem Mirosława Krzyśki w roku 1993. Habilitację uzyskał w roku 2013. Naukowo zajmuje się statystyką matematyczną i analizą danych. Opublikował około 70 prac badawczych, 1 monografię i 1 podręcznik akademicki.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 535.