Biogram

(ur. 17 VI 1953, Bydgoszcz)

Studiował matematykę na UAM w latach 1972–1977. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Matematycznym PAN.  Doktorat uzyskał w roku 1981 na UAM – promotorem był Lech Drewnowski. Habilitował się w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie w roku 1990. W roku 2010 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Od roku 1991 pracuje na UAM. Jego zainteresowania naukowe dotyczą analizy funkcjonalnej i teorii miary. Opublikował 70 prac badawczych, 1 monografię i 6 prac biograficznych. Wypromował 1 doktora. W roku 2013 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2016–2020 i 2020–2023 był członkiem Komitetu Matematyki PAN. W latach 2014–2020 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 534.
M. Mastyło, Nowi profesorowie: Witold Wnuk, Wiadomości Matematyczne 47 (2011), 90–93.