Biogram

(ur. 12 IX 1950)

W latach 1968–1973 studiował matematykę, a w latach 1980–1982 filologię romańska na UAM. W latach 1973–1977 odbył studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Informatyki i  Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1977 uzyskał doktorat – promotorem był Wiktor Marek. W roku 1973 podjął pracę na UAM. Habilitował się na Wydziale Neofilologii UAM w roku 1990. W roku 2006 uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk technicznych.  Jego zainteresowania naukowe dotyczą podstaw matematyki i logiki matematycznej oraz lingwistyki informatycznej i sztucznej inteligencji. Opublikował 110 prac badawczych i 7 monografii. Wypromował 8 doktorów. Był stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung). Prowadził badania naukowe w Université Aix-Marseille (Francja), Universität Bielefeld (Niemcy), Université Paris VII (Francja), Universität Saarbrücken (Niemcy) i Université Marne de Vallée (Francja). W roku 1990 otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 527–528.