Zakład Analizy Matematycznej

Zakład Analizy Matematycznej w swym obecnym kształcie powstał w 2020 z połączenia Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych z ówczesnym Zakładem Analizy Matematycznej.  Obydwa te zakłady zostały utworzone w 1970 roku jako części powstającego wówczas Instytutu Matematyki UAM. Założycielem  pierwszego z nich był prof. Julian Musielak.  Drugi natomiast został utworzony przez prof. Władysława Orlicza.  Obecnie pracownicy zakładu prowadzą badania z zakresu szeroko rozumianej analizy matematycznej, zarówno rzeczywistej jak i zespolonej. Ich zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia analizy funkcjonalnej i harmonicznej,  równań różniczkowych  i różnicowych oraz topologii ogólnej.

Pracownicy zakładu prowadzą wspólnie z Zakładem Analizy Funkcjonalnej seminarium naukowe z analizy  i jej zastosowań.

Lista pracowników Zakładu

Lista seminariów

Doktoraty i prace magisterskie

Prowadzone zajęcia

Pracownicy