Zakład Sztucznej Inteligencji

Lista pracowników Zakładu

W Zakładzie Sztucznej Inteligencji prowadzone są badania w sześciu grupach badawczych zajmujących się odpowiednio: analizą dyskursu, inteligencją obliczeniową, inteligentnymi systemami wspierającymi kształcenie, lingwistyką komputerową, modelowaniem języka oraz modelowaniem zjawisk naturalnych. Pracownicy Zakładu posiadają doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Współpracują z instytucjami gospodarczymi we wdrażaniu rozwiązań naukowych w przemyśle. Kształcą młodą kadrę naukową w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją z zastosowaniem metod uczenia maszynowego.

Tematyka badawcza:

 • Ewaluacja wyników uczenia maszynowego
 • Inteligencja obliczeniowa
 • Inteligentne systemy wspierające kształcenie
 • Modelowanie języka
 • Przetwarzanie tekstów historycznych
 • Reprezentacja wiedzy
 • Systemy wspomagania decyzji w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji
 • Systemy z kompetencją językową
 • Tłumaczenie maszynowe
 • Wyszukiwarki semantyczne

Współpraca naukowa

W ramach wspólnych projektów pracownicy Zakładu Sztucznej Inteligencji współpracują z następującymi instytucjami badawczymi:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Śląska w Gliwicach

W ramach badań interdyscyplinarnych członkowie zakładu współpracują z innymi Wydziałami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza:

 • Wydział Neofilologii

Współpraca z biznesem

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, komunikacja człowiek-komputer, systemy dialogowe, tłumaczenie maszynowe to tematy charakteryzujące się dużym potencjałem badawczo-rozwojowym (B+R). Pracownicy Zakładu Sztucznej Inteligencji posiadają doświadczenie w badaniach przemysłowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych w tych dziedzinach. Wykonane wdrożenia obejmują:

 • Inteligentne systemy wspierające diagnostykę medyczną
 • Przetwarzanie i analizę obrazów (w tym badanie percepcyjnej oceny jakości materiałów multimedialnych – quality assessments metrics).
 • Zastosowanie rozpoznawanie obrazów w systemach rekomendacyjnych
 • Zastosowanie systemów inteligentnych w ocenie przemysłowych procesów wytwarzania (zarządzanie procesem produkcji przemysłowej i oceny procesów wytwarzania).
 • Metody obliczeniowe w analizie języków naturalnych.
 • Tłumaczenie maszynowe
 • Budowę inteligentnych systemów wspierających kształcenie
 • Wyszukiwarki semantyczne

Współpraca z firmą Samsung Electronics

Zakład Sztucznej Inteligencji prowadzi ciągłą współpracę z firmą Samsung Electronics w ramach projektów związanych z przetwarzaniem języka naturalnego.

Współpracę rozpoczął 3-miesięczny projekt pilotażowy o nazwie Machine Translation Modules. Czas trwania projektu to: 1.10.2012 – 28.02.2013. Celem projektu było opracowanie – na bazie narzędzi wytworzonych w projekcie badawczym “Narzędzia do automatycznego przetwarzania języka polskiego udostępnione publicznie” – algorytmów stosowanych w tłumaczeniu automatycznym, a mianowicie:

 • Dopasowanie korpusów dwujęzycznych na poziomie zdań
 • Dopasowanie korpusów dwujęzycznych na poziomie wyrazów
 • Generowanie poprawnie skonstruowanych zdań z listy tokenów zwracanej przez statystyczny system tłumaczenia automatycznego

Począwszy od roku 2015 współpraca między UAM i firmą Samsung Electronics realizowana jest w postaci rocznych projektów o nazwie Badania w zakresie Przetwarzania Języka Naturalnego 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Projekty ze strony UAM prowadzone są przez kierownika ZSI prof. Krzysztofa Jassema, a biorą w nich udział pracownicy Zakładu Sztucznej Inteligencji, doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM oraz studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Celem projektów jest opracowanie algorytmów rozpoznawania mowy czterech języków europejskich (angielski, francuski, hiszpański i niemiecki) oraz skonstruowanie modułów rozumienia wypowiedzi w tych językach. Stosowane są metody głębokiego uczenia maszynowego oraz metody skończenie-stanowe. Opracowane w ramach projektów rozwiązania wdrażane są w urządzeniach mobilnych firmy Samsung.

Zakład Sztucznej Inteligencji organizuje ogólnozakładowe Seminarium Zakładu Sztucznej Inteligencji. Seminarium odbywa się we wtorki o godz. 11:00 w Klubie Profesorskim (A0-13). Organizatorem seminarium jest Patryk Żywica.

Oprócz tego, poszczególne grupy badawcze spotykają się na własnych seminariach:

 • Seminarium Inteligentnych Systemów Wspierających Kształcenie

  Seminarium odbywa się we wtorki o godz. 9:00 w sali B3-19,20. Organizatorem seminarium jest Jacek Marciniak

 • Seminarium Grupy Inteligencji Obliczeniowej

  Seminarium odbywa się we wtorki o godz. 10:00. Chairmanem seminarium jest Maciej Wygralak.

 • Seminarium Modelowania Języka i Analizy Dyskursu

  Wspólne seminarium grup Modelowania Języka i Analizy Dyskursu odbywa się we wtorki o godz. 11:00. Chairmanem seminarium jest Filip Graliński, natomiast organizatorem seminarium jest Paweł Skórzewski

 • Seminarium Modelowania Zjawisk Naturalnych

  Seminarium odbywa się we wtorki o godz. 12:30. Chairmanem seminarium jest Wojciech Pałubicki.

Doktoraty

Prace doktorskie prowadzone są w ramach szkoły doktorskiej UAM oraz w programie doktoratów wdrożeniowych. W ramach szkoły doktorskiej prace prowadzone są pod kierunkiem pracowników Zakładu i wpisują się w tematykę prowadzonych przez nich badań. Doktoraty wdrożeniowe nadzorowane są przez pracowników Zakładu we współpracy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową, takimi jak: Samsung Electronics, OLX, czy Applica.ai.

Prace magisterskie

Tematyka prac magisterskich realizowanych w ramach badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Sztucznej Inteligencji:

prof UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski

 • Inteligentne systemy podejmowania decyzji (w oparciu o dane niepewne)
 • Analiza danych w sporcie (piłka nożna)

dr Filip Graliński

 • Modelowanie języka na potrzeby korekty gramatycznej i tłumaczenia maszynowego
 • Przetwarzanie tekstów w wymiarze diachronicznym

prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem

 • Zastosowanie metod uczenia maszynowego w przetwarzaniu języka naturalnego
 • Tłumaczenie automatyczne
 • Informatyczne narzędzia dydaktyczne

prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak

 • Inteligentne systemy wspierające kształcenie (ITS, Intelligent Tutoring Systems)
 • Ontologie w procesie modelowania wiedzy

dr Wojciech Pałubicki

 • Grafika komputerowa
 • Modelowanie matematyczne procesów biologicznych/fizycznych
 • Zastosowanie glebokich siec neuronowych w agrikulturze i biologii

dr Anna Stachowiak

prof. dr hab. Maciej Wygralak

 • Nieprecyzyjność informacji i zbiory rozmyte
 • Systemy regułowe,
 • Metody grupowego podejmowania decyzji.

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Sztucznej Inteligencji na studiach inżynierskich i magisterskich z informatyki  na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM:

 • Analiza i projektowanie obiektowe
 • Arytmetyka finansowa i analiza portfela
 • Bazy danych
 • Cloud computing with AWS
 • Gromadzenie i eksploracja danych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Laboratorium systemów rozmytych
 • Laboratorium widzenia komputerowego
 • Modelowanie i przetwarzanie informacji nieprecyzyjnej
 • Modelowanie informacji w ekonomicznych modelach decyzyjnych
 • Podstawy programowania
 • Projekt inżynierski
 • Pracownia programowania
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • SQL w analizie danych
 • Systemy informatyczne
 • Systemy inteligentne
 • Systemy operacyjne
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologie internetowe
 • Technologie XML
 • Tworzenie systemów informatycznych
 • Uczenie maszynowe
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Zarządzanie projektem informatycznym

Zakład Sztucznej Inteligencji rozpoczął działalność 1 stycznia 2020 roku po połączeniu trzech zakładów:

 • Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji
 • Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji powstał w 1993 i kierowany był przez prof. dr hab. Zygmunta Vetulaniego.

 • Zakładu Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej
 • Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej został wyodrębniony w 2010 roku z Zakładu Metod Numerycznych. Kierowany był przez prof. dr hab. Macieja Wygralaka. Głównym przedmiotem badań prowadzonych w Zakładzie były systemy inteligentne i obliczenia inteligentne ze szczególnym uwzględnieniem nieprecyzyjności i niepełności informacji.

  Archiwalna strona zakładu

 • Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego
 • Historia zakładu sięga roku 2010, kiedy to z ówczesnego Zakładu Metod Numerycznych zostały wydzielone Zakład Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej oraz Pracownia Systemów Informacyjnych. Kierownictwo Pracowni Systemów Informacyjnych powierzono prof. Krzysztofowi Jassemowi. W 2017 na bazie Pracowni Systemów Informacyjnych został utworzony Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego.

  W ramach pracowni, a następnie zakładu prowadzono głównie badania z dziedzin lingwistyki komputerowej i przetwarzania języka naturalnego. W szczególności badania te koncentrowały się na takich zagadnieniach, jak: parsing, tłumaczenie automatyczne (statystyczne, regułowe i tłumaczenie przez analogię), uczenie maszynowe, wyszukiwanie i wydobywanie informacji (text mining, rozpoznawanie jednostek nazwanych), question answering, leksykografia, automatyczne tworzenie słowników dwujęzycznych, modele zrównoleglania wyrazów, segmentacja zdań, automatyczna korekta ortograficzna i gramatyczna tekstu.

W ramach zakładu działają grupy badawcze poświęcone następującym dziedzinom:

 • Analiza Dyskursu
 • Inteligencja Obliczeniowa
 • Inteligentne Systemy Wspierające Kształcenie
 • Lingwistyka Informatyczna
 • Modelowanie Języka
 • Modelowanie Zjawisk Naturalnych

Grupa prowadzi badania nad technikami modelowania dyskursu i ich stosowaniem w systemach dialogowych i humanistyce cyfrowej.

Członkowie grupy:

Ogólna dziedzina prac badawczych:

Głównym przedmiotem badań są systemy inteligentne i obliczenia inteligentne ze szczególnym uwzględnieniem nieprecyzyjności i niepełności informacji.

Członkowie grupy:

 • prof. dr hab. Maciej Wygralak – lider grupy
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski – lider grupy
 • dr Barbara Kołodziejczak
 • dr Tomasz Piłka
 • dr Joanna Siwek
 • dr Anna Stachowiak
 • dr Patryk Żywica

Inteligentne systemy wspierające kształcenie (ang. Intelligent Tutoring Systems; ITS) to klasa systemów informatycznych rozwijanych od lat osiemdziesiątych XX wieku. Wraz z rozwojem technologii, metod i narzędzi badawczych oraz potrzeb użytkowników końcowych, systemy tego typu budowane były w różnych architekturach i podejściach. W ramach grupy badawczej prowadzone są badania podstawowe oraz prace badawczo-rozwojowe z zakresu inteligentnych systemów wspierających kształcenie, ze szczególnym uwzględnieniem architektury systemów osadzonych w dynamicznie przyrastających repozytoriach treści dydaktycznej.

Członkowie grupy:

 • prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak – lider grupy
 • dr Andrzej Wójtowicz
 • dr Barbara Kołodziejczak
 • mgr inż. Marcin Szczepański

Członkowie grupy:

 • prof. dr hab. Zygmunt Vetulani – lider grupy
 • prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak
 • dr Tomasz Obrębski
 • mgr Marta Witkowska

Współpracownicy:

 • prof. dr hab. Janusz Taborek
 • dr Jolanta Bachan
 • dr Paweł Dybała
 • dr Irakli Kardava

Grupa zajmuje się badaniem neuronowych modeli języka, w szczególności z uwzględnieniem ciągłych wymiarów takich jak czas czy dwuwymiarowa struktura dokumentu. Stosujemy modele języka w takich zadaniach, jak rozumienie języka naturalnego, korekta gramatyczna, tłumaczenie maszynowe, klasyfikacja temporalna. Grupa Modelowania Języka zajmuje się również ewaluacją i meta-ewaluacją modeli języka i innych zadań NLP.

Członkowie grupy:

 • dr Filip Graliński – lider grupy
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem
 • dr Rafał Jaworski
 • mgr Tomasz Dwojak
 • mgr Dawid Jurkiewicz
 • mgr Karol Kaczmarek
 • mgr Jakub Pokrywka
 • mgr Wojciech Włodarczyk
 • inż. Krzysztof Jurkiewicz

Członkowie grupy:

 • dr Wojciech Pałubicki – lider grupy
 • dr Andrzej Wójtowicz
 • mgr Jacek Kałużny
 • mgr Andrzej Kokosza
 • mgr Miłosz Makowski

Współpracownicy:

 • dr Wojciech Kowalewski

Pracownicy