O wykładach

  • Wykłady zostały zorganizowane z okazji 30-lecia powstania Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
  • Są skierowane do pracowników oraz studentów wszystkich wydziałów i jednostek UAM
  • Celem wykładów jest pokazanie atrakcyjności matematyki i informatyki przez przedstawienie ich zastosowań w różnych dziedzinach
  • Organizatorami z ramienia Wydziału Matematyki i Informatyki UAM są prof. dr hab. Stanisław Gawiejnowicz (Pracownia Algorytmiki) oraz dr Paweł Mleczko (Zakład Teorii Operatorów)
  • Kolejność wygłaszanych wykładów, z paroma wyjątkami spowodowanymi ograniczeniami w dostępności sal wykładowych, odpowiada chronologii powstawania wydziałów i jednostek UAM
  • Kontakt do organizatorów: wyklady30wmi@wmi.amu.edu.pl
  • EBook zawierający terminarz wykładów, ich streszczenia oraz biogramy wykładowców można znaleźć tutaj