Data wydarzenia:

Kilka uwag o zwartości w przestrzeniach metrycznych

Data: wtorek 01.06.2021, godz. 10:30-12:00

Prelegent: dr Piotr Kasprzak (WMI UAM)

Abstrakt: Podczas seminarium omówimy pewne kryterium zwartości w przestrzeniach unormowanych. Pokażemy również, jak można je zastosować, by uzyskać klasyczne kryteria zwartości w przestrzeniach \(l^p\) czy \(C(X,\mathbb R)\).

Link do spotkania: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams