Data wydarzenia:

Kryształy i kwazikryształy magnoniczne: wpływ różnych typów uporządkowania na rozchodzenie się fal spinowych w materiałach ferromagnetycznych

Data: wtorek, 12.10.2021, godz. 10:45-12:00

Prelegent: dr Justyna Rychły-Gruszecka (Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)

Abstrakt: Kwazikryształy są strukturami wykazującymi uporządkowanie dalekiego zasięgu, przy czym nieposiadającymi periodyczności translacyjnej. Godną uwagi własnością symetrii kwazikryształów jest samopodobieństwo przez skalowanie. Podczas tego seminarium zaprezentuję wyniki moich badań dotyczących dynamiki fal spinowych (kolektywnych, rozchodzących się precesyjnych zaburzeń namagnesowania) w kwazikryształach magnonicznych, będących kwaziperiodycznie strukturalizowanymi materiałami magnetycznymi o wielkościach elementów rzędu kilkudziesięciu nm do mikrometrów. Porównam wyniki uzyskiwane dla struktur magnetycznych strukturyzowanych kwaziperiodycznie oraz periodycznie (tzw. kryształów magnonicznych). Pokażę, że magnoniczne kwazikryształy zapewniają dużo szersze możliwości kontroli fal spinowych w porównaniu do regularnych kryształów magnonicznych. Oferują złożone, samopodobne widma fal spinowych, lokalizację fal spinowych wewnątrz struktury oraz na jej powierzchniach. Na koniec zostaną zaprezentowane wyniki pomiarów eksperymentalnych, pokazujące możliwość propagowania się fal spinowych poprzez kwazikryształy magnoniczne, otwieranie się dodatkowych przerw częstotliwościowych, możliwość reprogramowania częstotliwości rezonansowych w zależności od porządku namagnesowania w kwazikryształach.

Link do spotkania: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams