Data wydarzenia:

Kryteria zwartości w pewnych przestrzeniach funkcyjnych, cz. 1

Data: wtorek, 17.05.2022, godz. 10:45-12:00

Prelegent: dr Piotr Kasprzak (WMI UAM)

Abstrakt: Kryteria zwartości są jednym z podstawowych narzędzi analizy nieliniowej przydatnym przy badaniu zwartości pewnych operatorów czy włożeń jednych przestrzeni w inne. Podczas seminarium omówimy kilka klasycznych oraz zupełnie nowych kryteriów zwartości w przestrzeniach funkcyjnych. Dowody nowych wyników oparte będą o wprowadzone niedawno pojęcie zbioru jednakowo unormowanego.

Miejsce: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams