Data wydarzenia:

Kwazikryształ Fibonacciego, cz. 4

Data: wtorek 30.05.2023, godz. 10:45-12:00

Prelegent: dr Adam Nawrocki (WMI UAM)

Abstrakt: W teorii kwazikryształów klasycznym przykładem struktury aperiodycznej jest tzw. łańcuch Fibonacciego zwany także słowem Fibonacciego. Korzystając z teorii Kombinatoryki Na Słowach podamy arytmetyczny opis tego obiektu. Następnie udowodnimy, że słowo Fibonacciego jest matematycznym kwazikryształem. Poznamy również przykłady innych konstrukcji o podobnych własnościach.

Miejsce: Sala B3-8/9 oraz zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams