Data wydarzenia:

Matematyczne metody badania przyczynowości

Data: wtorek, 01.03.2022, godz. 10:45-12:00

Prelegent: prof. UG dr hab. Jacek Gulgowski (Uniwersytet Gdański)

Abstrakt: Przyczynowość w teorii sygnałów i systemów to cecha systemu, która odpowiada za to, że skutek nie może poprzedzać przyczyny. Przedstawię bliżej to pojęcie oraz związane z nim narzędzia matematyczne - w dużej mierze bardzo klasyczne. Pokażę przykładowe - i nietrywialne - ich zastosowania do badania przyczynowości pewnych systemów opartych o równania różniczkowe ułamkowego rzędu.

Miejsce: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams