Data wydarzenia:

Matematyczne podejścia do kwantowej teorii pola

Data: wtorek 30.03.2021, godz. 11:00-12:30

Prelegent: dr hab. Wojciech Dybalski (WMiI UAM)

Abstrakt: Referat będzie wprowadzeniem do różnych matematycznych sformułowań kwantowej teorii pola. Rozpocznę od aksjomatów Wightmana opierających się na teorii dystrybucji o wartościach operatorowych. Następnie omówię podejście Haaga-Kastlera korzystające z teorii C*-algebr i schemat Osterwaldera-Schradera opierający się na teorii miary. W referacie położę nacisk na relacje pomiędzy różnymi podejściami.

Link do spotkania: Zoom