Data wydarzenia:

Metody funkcji jawnie skorelowanych w precyzyjnych obliczeniach dla lekkich układów atomowych i molekularnych - zastosowania

Data: wtorek, 21.12.2021, godz. 10:45-12:00

Prelegent: prof. UAM dr hab. Mariusz Puchalski (WCh UAM)

Abstrakt: W drugiej części wystąpienia skoncentruje się na praktycznych aspektach metod opartych na funkcjach jawnie skorelowanych oraz przedstawię ich zastosowania w obliczeniach dla wybranych układów atomowych i molekularnych. Omawiając opracowane algorytmy i metody numeryczne wykorzystujące funkcje wykładnicze i gaussowskie, szczególną uwagę zwrócę na ograniczenia i nierozwiązane problemy matematyczne.

Miejsce: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams