Data wydarzenia:

O pewnych własnościach par zbiorów wypukłych

Data: wtorek, 15.03.2022, godz. 10:45-12:00

Prelegent: prof. UAM dr hab. Jerzy Grzybowski (WMI UAM)

Abstrakt: Przedstawimy warunki wypukłości sumy mnogościowej każdej pary zbiorów należących do klasy równoważności danej pary zbiorów. Omówimy, kiedy różnica Demianowa dwóch zbiorów wypukłych jest równa algebraicznej różnicy.

Miejsce: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams