Data wydarzenia:

Odkrywanie własnych preferencji poprzez konsumpcję, cz. 1

Data: wtorek 04.04.2023, godz. 11:00-12:15

Prelegent: mgr Marek Kapera (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)

Abstrakt: Celem badania jest identyfikacja zachowań konsumenta mającego jedynie częściową wiedzę dotyczącą własnych preferencji. Proponuję, aby rozważać takiego konsumenta jako formującego probabilistyczne sądy dotyczące swoich prawdziwych preferencji, które to modeluję używając miary prawdopodobieństwa zdefiniowanej na przestrzeni dopuszczalnych prawdziwych preferencji konsumenta. Konstrukcja rodziny miar prawdopodobieństwa, bezpośrednio połączonych z posiadaną przez konsumenta częściową informacją o własnych preferencjach, łatwych do definicji i interpretacji, jest głównym uzyskanym przeze mnie wynikiem. Następnie, używając warunkowej miary prawdopodobieństwa, definiuję dwie procedury decyzyjne określające preferencje warunkowe konsumenta: poprzez porównania bezpośrednie i z użyciem punktu odniesienia, oraz wyprowadzam własności tych procedur. Uzyskane wyniki stosuję do wytłumaczenia obserwowanej empirycznie zależności pomiędzy znajomością własnych preferencji a paradoksem odwracania się preferencji.

Miejsce: Sala B3-8/9 oraz zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams