Data wydarzenia:

Odwrotności i złożenia w zbiorze formalnych szeregów Laurenta

Data: wtorek, 05.10.2021, godz. 10:45-12:00

Prelegent: Dawid Bugajewski

Abstrakt: Celem niniejszego wykładu jest omówienie problemu odwrotności formalnych szeregów Laurenta. Rozważymy pewne nietypowe ich zachowania i spróbujemy wskazać ich przyczyny. Omówimy również zagadnienie złożenia formalnych szeregów Laurenta i jego własności.

Link do spotkania: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams