Data wydarzenia:

Poszukiwanie rozwiązań równania Schrödingera w postaci szeregów potęgowych wraz z zastosowaniami, cz. 2

Data: wtorek, 12.04.2022, godz. 10:45-12:00

Prelegent: Dawid Bugajewski

Abstrakt: Podczas seminarium przedstawimy zastosowanie metody szeregów potęgowych do analizy równania Schrödingera. Poszukamy rozwiązań tego równania w postaci jednostajnie zbieżnych szeregów potęgowych wielu zmiennych oraz szeregów potęgowych o funkcyjnych współczynnikach. Otrzymane zależności zastosujemy między innymi do badania cząstek o energii potencjalnej zależnej od czasu, cząstek uwięzionych na jednowymiarowych krzywych czy przestrzeni Hilberta stanów kwantowych.

Miejsce: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams