Data wydarzenia:

Własność translacji i redukowalność par minimalnych nieograniczonych zbiorów wypukłych, cz. 3

Data: wtorek 22.12.2020, godz. 10:30-12:00

Prelegent: prof. UAM dr hab. Jerzy Grzybowski (WMI UAM)

Abstrakt: Podobnie jak pary ograniczonych zbiorów wypukłych odpowiadają ds-funkcjom (różnicom funkcji subliniowych) tak pary nieograniczonych zbiorów wypukłych odpowiadają dc-funkcjom (różnicom funkcji wypukłych). Przedstawię pary minimalne, własność translacji równoważnych par minimalnych, własność redukowalności i związek między tymi własnościami.

Link do spotkania: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams

W przypadku, gdyby odczyt prof. Grzybowskiego zakończył się wcześniej (tzn. przed 12:00), tego samego dnia rozpocznie się drugi odczyt:

Temat: Zwartość w przestrzeniach ΦBV

Prelegent: prof. UG dr hab. Jacek Gulgowski (Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański)

Abstrakt: Podane zostanie kryterium charakteryzujące zbiory zwarte w przestrzeniach ΦBV. Kryterium odwołuje się do pojęcia zbiorów o jednakowym \phi-wahaniu.