Data wydarzenia:

Zastosowanie alternującej całki Pontryagina do rozwiązania różniczkowej gry pościgu, cz. 2

Data: wtorek 25.05.2021, godz. 10:30-12:00

Prelegent: prof. UAM dr hab. Jerzy Grzybowski (WMI UAM)

Abstrakt: Rozpatrywana gra pościgu to idealizacja sytuacji, w  której samolot ścigający określony wektorem fazowym \(x(t)\) (położenie i prędkość) sterowany funkcją wektorową \(u(t)\) chce  doścignąć uciekający samolot określony wektorem \(y(t)\) sterowany  funkcją wektorową \(v(t)\). Alternująca całka Pontryagina, oparta na  sumie Minkowskiego i różnicy Pontyagina zbiorów wypukłych, pozwala  rozstrzygnąć, czy ścigający może zawsze doścignąć, czy raczej  uciekający może zawsze uciec.

Link do spotkania: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams