Data wydarzenia:

Zwartość w przestrzeniach ΦBV, cz. 4

Data: wtorek 19.01.2021, godz. 10:30-12:00

Prelegent: prof. UG dr hab. Jacek Gulgowski (Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański)

Abstrakt: Podane zostanie kryterium charakteryzujące zbiory zwarte w przestrzeniach ΦBV. Kryterium odwołuje się do pojęcia zbiorów o jednakowym \(\phi\)-wahaniu.

Link do spotkania: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams