Data wydarzenia:

Zwartość w przestrzeniach funkcji o ograniczonym wahaniu

Data: wtorek, 29.11.2022, godz. 10:45-12:00

Prelegent: prof. UG dr hab. inż Jacek Gulgowski (UG)

Abstrakt: Ostatnio ukazała się praca Y. Si, J. Xu, Relatively compact sets of Banach space-valued bounded-variation spaces, Banach J. Math. Anal. 17 (2023), no. 7, w której podane są różne kryteria zwartości dla przestrzeni funkcji o wahaniu ograniczonym, dla funkcji o wartościach w przestrzeniach Banacha. Chciałbym odnieść te wyniki do badań prowadzonych w naszym zespole.

Miejsce: Sala B3-8/9 oraz zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams