Data wydarzenia:

Logiki nieklasyczne 2

Data: piątek, 19.03.2021, godz. 12:30-14:00

Prelegent: prof. Kazimierz Świrydowicz (WMiI UAM)

Abstrakt: Przedmiotem będą logiki modalne i w pewnej mierze logika intuicjonistyczna oraz jej rozszerzenia. Szczególnym przedmiotem będzie struktura kraty rozszerzeń danej logiki.

Logiki modalne. Omówione zostaną podstawowe systemy logiki modalnej, semantyka algebraiczna (algebry modalne) i semantyka relacyjna oraz związki pomiędzy tymi semantykami. Omówimy konstrukcję dowodów pełności logik modalnych via relacyjne modele kanoniczne, kwestie definiowalności modalnej oraz uogólnione struktury relacyjne. Podamy też kilka wyników dotyczących struktury krat logik  modalnych, w szczególności wyniki dotyczące logik pretabularnych. Wreszcie omówimy interpretacje logik modalnych (logika deontyczna, logika Goedla-Loeba, logiki czasu i tzw. logiki dynamiczne).

Logika intuicjonistyczna. Omówimy źródła powstania logiki intuicjonistycznej, aksjomatyzację, semantykę relacyjną i algebraiczną (algebry Heytinga) i twierdzenia o pełności.

Link do grupy na Skype