Seminarium z Algebry, Geometrii i Arytmetyki (Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej)