Seminarium SONATA (Seminarium z analizy nieliniowej i jej zastosowań)