Seminarium Zakładu Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych