Seminarium z form automorficznych i rozmaitości abelowych