Data wydarzenia:

Dynamiczne własności operatorów kompozycji - część I

Data: wtorek, 14.11.2023, godz. 10:00-11:30

Prelegent: dr Adam Przestacki

Streszczenie: Celem wystąpienia będzie omówienie dynamicznych własności operatorów kompozycji działających na przestrzeni funkcji wolno rosnących \(\mathcal{O}_M(\mathbb{R})\). W szczególności scharakteryzujemy kiedy takie operatory są mieszające i podamy warunek dostateczny na hipercykliczność. Pokażemy też związek omawianej problematyki z rozwiązywaniem funkcyjnego równania Abela, czyli równania \(H(\psi(x))=H(x)+1,\) gdzie \( \psi\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}\) jest ustaloną funkcją. Omówienie powyższych wyników zostanie poprzedzone obszernym wprowadzeniem słuchaczy w tematykę dynamiki liniowej.