Data wydarzenia:

Metryzowalność słabych topologii na stożku dodatnim kraty Banacha

Data: wtorek, 08.11.2022, godz. 09:30-11:00

Prelegent: prof. dr hab. Zbigniew Lipecki (IMPAN, oddział wrocławski)

Abstrakt: Niech \(X\) będzie kratą Banacha, a \(X_{+}\) jej stożkiem dodatnim. Topologia słaba na \(X_{+}\) jest metryzowalna wtedy i tylko wtedy, gdy pokrywa się z topologią mocną, co zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy \(X\) jest izomorficzne, jako krata Banacha, z \(l^{1}(\Gamma)\) dla pewnego zbioru \(\Gamma\). Topologia \({\ast}\)-słaba na \(X^{\ast}_{+}\) jest metryzowalna wtedy i tylko wtedy, gdy \(X\) jest izomorficzne z \(C(K)\) dla pewnego \(K\) zwartego i metryzowalnego.

Miejsce: sala B3-39

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim.