Data wydarzenia:

O własności Grothendiecka przestrzeni funkcji Lipschitza i przestrzeni funkcji ciągłych

Data: wtorek, 24.05.2022, godz. 13:00-14:30

Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Kąkol

Miejsce: sala B3-39