Data wydarzenia:

Przestrzenie momentów stopu oraz ich operatory

Data: wtorek, 15.02.2022, godz. 12:00-13:30

Prelegent: dr hab. Tomasz Kania (Wydział Matematyki i Informatyki UJ)

Abstrakt: Zdefiniujemy naturalne uogólnienia przestrzeni momentów stopu, wprowadzonej przez Rosenthala, która jest naturalnym odpowiednikiem przestrzeni \(L_1\), która ma ponadto bazę bezwarunkową.
W niniejszym referacie zajmiemy się problemem faktoryzacji operatorów na rzeczonych przestrzeniach przez operator identyczności, co jest związane z problemem jedyności ideału maksymalnego w algebrze operatorów na danej przestrzeni. W szczególności, wprowadzamy pierwsze ogólne kryterium zamkniętości ze względu na dodawanie zbioru operatorów \({T\colon ATB \neq I_X (A,B\in B(X)}\). Praca wspólna z R. Lechnerem z Linzu.

Link do spotkania