Data wydarzenia:

Absolutnie sumujące włożenia przestrzeni funkcyjnych

Data: środa 07.04.2021, godz. 08:00-09:30

Prelegent: dr Karol Leśnik

Abstrakt: Podczas wykładu omówię absolutną sumowalność włożeń symetrycznych przestrzeni funkcyjnych. Wyniki te mogą być postrzegane jako funkcyjny odpowiednik klasycznego twierdzenia Carla–Bennetta opisującego typy absolutnej sumowalności włożeń przestrzeni \(l^p\). Kluczową rolę odegrają przestrzenie Lorentza \(X_p\) badane przez Astashkina, w których ciąg Rademachera rozpina kopie przestrzeni \(l^p\), \(1<p<2\).

Link do spotkania