Data wydarzenia:

Funkcje Carlesona i Nevanlinny w teorii operatorów kompozycji na przestrzeniach Hardy'ego

Data: wtorek 26.04.2022, godz. 10:30-12:00

Prelegent: Michał Rzeczkowski

Abstrakt: W teorii operatorów kompozycji na przestrzeniach Hardy'ego szczególne znaczenie mają dwie funkcje -  funkcja licząca Nevanlinny  oraz  funkcja Carlesona,  generowane przez symbol operatora kompozycji. To właśnie w terminach tych funkcji rozwiązany został w latach osiemdziesiątych XX w.  problem charakteryzacji zwartych operatorów kompozycji na przestrzeniach Hardy'ego. W trakcie odczytu pokażę, że obie funkcje są sobie równoważne w terminach pewnych nierówności w przypadku symboli generowanych przez funkcje określone na obszarach wielospójnych. Otrzymane wyniki mają zastosowanie w badaniu odpowiednich własności operatorów kompozycji na wielospójnych przestrzeniach typu Hardy'ego.

Miejsce: A1-33 (sala RND)