Data wydarzenia:

Interpolacja operatorów Fredholma. II

Data: środa, 09.06.2021, godz. 8:00 - 9:30

Prelegent: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło

Abstrakt: Zaprezentowane zostaną rezultaty dotyczące interpolacji operatorów Fredholma oraz stabilności izomorfizmów między skalami interpolacyjnych przestrzeni Banacha. Pokazane zostaną zastosowania w analizie spektralnej oraz teorii równań cząstkowych. Rezultaty oparte na wspólnych pracach z I. Asekritovą i N. Kruglyakiem (Linköping University, Szwecja).

Link do spotkania