Data wydarzenia:

Jednostajnie asymptotyczne operatory Toeplitza na przestrzeniach Hardy'ego

Data: czwartek 17.12.2020, godz. 08:15-09:45

Prelegent: dr Paweł Mleczko (WMI UAM)

Abstrakt: Celem wykładu będzie podanie podanie definicji oraz podstawowych własności jednostajnie asymptotycznych operatorów Toeplitza działających między różnymi przestrzeniami Hardy'ego funkcji analitycznych na dysku. W czasie wystąpienia przedstawiony zostanie dowód twierdzenia typu Feintucha, charakteryzującego jednostajnie asymptotyczne operatory Toeplitza między różnymi przestrzeniami Hardy'ego jako zwarte perturbacje identyczności.