Data wydarzenia:

Konstrukcje interpolacyjnych miar wektorowych

Data: czwartek 11.02.2021, godz. 08:15-09:45

Prelegent: dr Radosław Szwedek (WMI UAM)

Abstrakt: Tematem odczytu będą wyniki dotyczące miar wektorowych o wartościach w przestrzeni funkcji całkowalnych względem pewnej miary kontrolnej. Miary tego typu służą do ogólnej reprezentacji miar wektorowych o wartościach w funkcyjnych kratach Banacha. Korzystając z tych reprezentacji można skonstruować nową miarę, która będzie miarą wektorową odpowiedniej przestrzeni interpolacyjnej generowanej za pomocą dwóch różnych miar wektorowych.

Link do spotkania