Data wydarzenia:

Liczby entropii topologicznej oraz entropia topologiczna operatorów liniowych, cz.1

Data: wtorek, 25.10.2022, godz. 10:30-12:00

Prelegent: dr hab. Radosław Szwedek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Abstrakt: Na odczycie zaprezentuję nowe podejście do badania topologicznej entropii, bazujące na spektralnych liczbach entropijnych. Zaproponuję badanie nowego obiektu, którym będą, zdefiniowane na tym wystąpieniu, topologiczne liczby entropijne operatorów liniowych.

Liczby te są nieodłącznie związane z entropią topologiczną zdefiniowaną przez Bowena oraz niezależnie przez Dinaburga. Rozwinę teorię tych liczb oraz przedstawię twierdzenie spektralne wyrażone w terminach spektralnych liczb entropijnych. Powyższe podejście odkryje bezpośrednią zależność, jaka panuje pomiędzy entropią topologiczną a spektralnymi liczbami entropijnymi.

Miejsce: A1-33 (sala RND)