Data wydarzenia:

Maksymalna regularność operatorów bisektorialnych, cz.1

Data: wtorek, 30.11.2021 godz. 10:30-12:00

Prelegent: dr Sebastian Król

Abstrakt: Tematem wykładu będzie regularność następującego abstrakcyjnego problemu ewolucyjnego: u'(t) + Au(t) = f(t)  (\(t \in R \)). Stosując algorytm iteracyjny metody Rubio de Francia opiszemy zjawisko ekstrapolacji maksymalnej regularności dla tego problemu.

Link do spotkania