Data wydarzenia:

Ograniczoność mnożników Fouriera na przestrzeniach typu Biesowa i Triebela-Lizorkina, cz. 2

Data: wtorek, 31.01.2023, godz. 10:30-12:00

Prelegent: Sebastian Król

Abstrakt: Podczas referatu omówię jaki wpływ mają różne własności geometryczne przestrzeni Banacha (m.in. typ Fouriera, własność UMD) na badanie ograniczoności okresowych mnożników Fouriera, których symbole spełniają klasyczne warunki mnożnikowe typu Marcinkiewicza.

Miejsce: A1-33 (sala RND)