Data wydarzenia:

Operatory Toeplitza i Hankela pomiędzy różnymi przestrzeniami Hardy'ego. II.

Data: czwartek 21.01.2021, godz. 08:15-09:45

Prelegent: Karol Leśnik (Politechnika Poznańska)

Abstrakt: Podczas wykładu przedstawię ogólne wersje twierdzeń Browna – Halmosa i Nehari'ego o reprezentacji operatorów Toeplitza i Hankela, działających pomiędzy różnymi przestrzeniami Hardy'ego. Ponadto, omówię zwartość takich operatorów w przypadku niealgebraicznym oraz przedyskutuję podobieństwa i różnice pomiędzy sytuacją algebraiczną a niealgebraiczną.

Link do spotkania