Data wydarzenia:

Twierdzenia o izomorfizmie dla zagadnień z niejednorodnymi warunkami początkowo-brzegowymi (cz.3)

Data: wtorek, 14.11.2023 r., godz. 10:30-12:00

Prelegent: dr hab. Sebastian Król

Abstrakt: W trakcie wykładu omówione zostaną techniki teorii interpolacji odgrywające istotną rolę w badaniu istnienia i regularności rozwiązań niejednorodnych zagadnień początkowo-brzegowych. W szczególności, przedstawione zostanie rozszerzenie twierdzenia Da Prato-Grisvarda oraz modyfikacja podejścia Amanna do badania parabolicznych zagadnień brzegowych.

Miejsce: A1-33 (sala RND)